Přejít na obsah

Společnost Bauer Medical a.s. se od počátku zabývala vývojem, výrobou a distribucí zdravotnického a  veterinárního obvazového materiálu s obsahem aktivního uhlíku. Spojením s tuzemskými a zahraničními partnery jsme získali špičkové logistické a finanční zázemí s týmem odborníků se zkušenostmi z vývoje materiálů s obsahem aktivního uhlíku. Jsme si vědomi, že vývoj v tak významném oboru, jako je zdravotnictví, jde stále vpřed. Proto je posláním naší společnosti přinést především našim tuzemským špičkovým odborníkům v oborech zdravotnictví ty nejnovější a nejkvalitnější zdravotnické pomůcky. Především obvazový zdravotnický materiál s obsahem aktivního uhlíku, se kterými se doposud setkávali pouze v zahraničí. Naším vysoce profesionálním přístupem jsme připraveni splnit toto poslání.

Výzkum v oboru medicíny přináší každý den nové a nové poznatky, které jsou v historicky krátké době přenášeny díky stále se zrychlujícímu technologickému pokroku do praxe. Bauer Medical chápe svoji úlohu jako dynamickou a flexibilní spolupráci s našimi předními odborníky v oblasti medicíny.

Naše společnost zaměstnává nejenom řadu odborníků, ale díky našim zahraničním partnerům spolupracuje s řadou významných pracovišť po celém světě.Pro splnění svého náročného povolání potřebují lékaři, zdravotní sestry a veškerý zdravotnický personál mít k dispozici ten nejmodernější zdravotní materiál a spolehlivě fungující zázemí. Naše společnost se významně podílí na budování tohoto důležitého poslání.Naše filozofie nám umožňuje být tím nejspolehlivějším partnerem pro naše zákazníky.

Válečná medicína

Ošetření střelných a bodných ran Specielní úprava obvazu poskytuje ochranu před  jedovatými plyny
a aerosoly !!!
Černý sorbent přiložit na nos a ústa
– účinná ochrana na  8 – 10 minut


Obvaz se dvěma sorbenty na ošetření
obojstranného průstřelu

Návrat na obsah